Specialismen

V&A Advocaten adviseert en zo nodig procedeert op het gebied van verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht in het algemeen. In het bijzonder kent V&A Advocaten specialismen op het gebied van polisaangelegenheden, bedrijfs-, beroeps-, bestuurders-, product- en werkgeversaansprakelijkheid, brand-, technische en kredietverzekeringen en regres.