Lisette de Haan

Advocaat | Partner

Lisette is sinds 2004 advocaat en heeft altijd de verzekerings- en aansprakelijkheidsrechtelijke praktijk uitgeoefend. Voordat Lisette advocaat werd heeft zij ervaring opgedaan als assistent-bewindvoerder in het kader van de wettelijke schuldsanering.

Lisette heeft binnen het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht meerdere bijzondere aandachtsgebieden. Zo behandelt zij veel AVB-zaken, met als specialisatie werkgeversaansprakelijkheid (arbeidsongevallen, beroepsziekten (in het bijzonder OPS/CTE) en goed werkgeverschap) en de aansprakelijkheid van scholen en winkels. Ook heeft zij specialistische kennis op het gebied van kredietverzekeringen. In dat verband, maar ook op het gebied van andere verzekeringen, houdt zij zich bezig met algemene verzekeringsvraagstukken, het beoordelen van polisvoorwaarden alsmede het behandelen van eventuele polisgeschillen ten behoeve van de verzekeraar.

Op het gebied van beroepsaansprakelijkheid houdt Lisette zich voorts in het bijzonder bezig met de aansprakelijkheid van assurantietussenpersonen en, gelet op haar ervaringen in en met deze praktijk, bewindvoerders.  

Lisette publiceert, spreekt en doceert regelmatig. In 2011 heeft zij de Grotius opleiding Onderneming en Aansprakelijkheid afgerond. Lisette is lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap (VVVW) en de Vereniging voor Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht (VASR).